50 jaar bestaan

Op 14 mei 2022 hebben wij het 50-jarige jubileum van VDH Kringgroep Raalte gevierd. Tijdens de receptie heeft de burgemeester van Raalte, Martijn Dadema aan een van onze leden, Henny Tibben, een speldje uitgereikt. Zij is namelijk al 50 jaar lid van onze vereniging en is ook betrokken geweest bij de oprichting.

 

        

                   

Jubileum 50 jaar (32)

Historie

De kringgroep werd opgericht nadat er door de oprichters vele problemen waren opgelost.  Oorspronkelijk was men lid van kringgroep Salland. Tijdens een vergadering konden de leden het echter niet met elkaar eens worden. Een deel van de leden vertrok toen naar kringgroep Salland in Bathmen en een aantal namen het initiatief om een eigen kringgroep op te richten in Raalte. 

Ja, en wie waren dan die oprichters’! Hun namen worden niet genoemd en eigenlijk is het ook niet belangrijk, alhoewel …. wijlen Max Bos, de gebroeders Bomhof, de heer Hoekman, Jo Tibben en ook de namen Carel van Driessen, Jo Janssen en Freek Derks worden vaak genoemd. 

ONS CLUBGEBOUW DE HERDERSSTEEGE

Al snel vonden de oprichters een oefenterrein. Er moest heel wat werk worden verzet voordat er kon worden getraind. Er werden eerst een paar looppaden gemaakt, struiken en wortels van bomen werden gerooid. Toen kon er een klein clubgebouw worden gebouwd. Deze werd met eigen handen gebouwd van planken en platen van Veldhoen. Water werd met een handpomp uit de grond gepompt. Een gleuf werd er naar de weggegraven, om stroom te krijgen voor verlichting. 

Het clubhuis was, alhoewel erg klein, erg gezellig maar al heel snel was er ruimtegebrek en werd het clubgebouw uitgebreid. Iedereen ging aan de slag met onderdelen van het kippenhok van Tibben en in een mum van tijd was de kantine twee keer zo groot en werd officieel in gebruik genomen op 19 juni 1976 door het onthullen van de naam ‘De Herderssteege’ door de heer Durberg.  

Het jaar 1995 zullen we niet gauw vergeten. Want in de nacht van 2 op 3 maart brandde ons clubgebouw tot op de grond af. 

Door eigen leden is er hard gewerkt en alles is door eigen leden in eigen vrije tijd gedaan. Sportief gezien kon dan ook dat jaar niets verwacht worden. Op een ander gebied hebben we hoog gescoord. Namelijk die van saamhorigheid. 

Op 18 november 1995 is het compleet nieuwe clubgehouw geopend. De belangstelling was geweldig. Het provinciaal bestuur, de omliggende kringgroepen, de buren en de eigen leden maakten er een geweldige happening van. 

De openingshandeling: het onthullen van het naambord ‘De Herderssteege’ . werd vol trots verricht door de eigenaar van het bos, de heer Durberg .